Spoločnosť fincom group pôsobí na trhu od roku 2010. Spoločnosť pracuje v tíme odborne zdatných pracovníkov, ktorý majú ukončené vysokoškolské vzdelanie odbor účtovníctvo a auditórstvo. Po trojročnej praxi absolvujú trojmesačné školenie a certifikáciu v Slovenskej komore účtovníkov. Zaoberáme sa spracovaním podvojného účtovníctva online vzdialeným prístupom vrátane mzdového a personalistiky.

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov, daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu, kontrolného výkazu a daňového priznania k dani z motorových vozidiel vykonávame pod odborných dohľadom.

Spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené pri výkone povolania.

IMG_4797


Ing.Ľubica Horanová
je zakladateľkou spoločností AUDITCOM a FINCOM GROUP. Po ukončení Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracovala vo firme zaoberajúcej sa stavebnou produkciou. V roku 1991 získala živnostenské oprávnenie na účtovnícvo. V roku 1994 úspešne absolvovala audítorské skúšky a v roku 1998 úspešne absolvovala skúšky na výkon činnosti daňového poradcu.

Prečo práve FINCOM GROUP?

Skúsenosti

Viac ako 25 rokov skúseností.

Online

ONLINE účtovníctvo.

 

Profesionalita

Viac ako 25 rokov s istotou a bezpečne.

Služby

Vedenie účtovníctva

ONLINE vedenie účtovníctva
ONLINE prístup podľa zodpovedností
ONLINE prístup pre manažment na sledovanie finančnej situácie
ONLINE zadávanie všetkých evidencií
ONLINE poradenstvo pri riešení nesprávností

Účtovná uzávierka

ONLINE prístup k účtovnej závierke
Spracovanie inventarizácie majetku a záväzkov.

Doplnkové služby

Preverenie účtovných zápisov
Identifikácia zistených účtovných nesprávností
Postup na riešenie účtovných nezrovnalostí
Vypracovanie účtovnej závierky na základe prijatých postupov
Revízia daňovej analýzy
Vypracovanie daňového priznania na základe výsledkov revízie

Mzdová agenda

Administrácia procesu pri nástupe a výstupe vašich zamestnancov
prihlásenie a odhlásenie na úradoch a inštitúciách
potrebný pracovnoprávny servis
výpočet miezd a odvodov na základe údajov o dochádzke zamestnanca
spracovanie platobných príkazov na platbu miezd, daní a odvodov
zastupovanie na úradoch a inštitúciách
mzdové a personálne poradenstvo

Administrácia daní

Spracovanie daňových priznaní ( DPH, dane z príjmov PO a FO, daň z motorových vozidiel)
Zastupovanie na daňovom úrade

Spravovanie spoločnosti

ONLINE prístup na vedenie účtovníctva (OMEGA)
Nastavenie systému (POHODA,OMEGA)
ONLINE spracovanie internetbankingu a sledovanie platieb
ONLINE sledovanie pohľadávok a záväzkov
ONLINE sledovanie výsledku hospodárenia
ONLINE sledovanie finančnej situácie spoločnosti

 “Spolu k úspechu a prosperite”

Sme šťastní ak vidíme našich klientov prosperovať. Našim cieľom je maximálna ústretovosť, starostlivosť s láskou a spokojnosť klienta. Preferujeme absolútne korektný a otvorený prístup. Vždy hľadáme optimálne riešenia. Máme skúsenosti s problematikou účtovníctva, daní a firemného prostredia už od roku 1991.

Zdokonaľujeme sa aj v oblasti IT a ponúkame pripojenie na diaľku v záujme maximálnej ochrany dát klienta. Operatívna spolupráca klienta a našich pracovníkov zaručená.

Online prístupom zabezpečujeme rýchly prehľad o aktuálnom majetkovom a finančnom stave firmy.

Referencie

Príďte a presvedčte sa!

Napíšte nám

Vyplňte formulár a zašlite nám otázky, na ktoré Vám zodpovieme v čo najkratšom možnom čase. Prípadné ďalšie otázky smerujte na mail: horanova@fincomgroup.sk.

Kde nás nájdete?